Benytt deg av våre ulike tilbud

Månedskort

Få 3 x 1 time for kr. 2.200,-
(Ikke personavhengig, men må benyttes
innen 5 uker)

Gavekort

Du velger selv beløp. (Kortet gjelder ett år)

Stemplekort

Sørg for å få med deg et stemplekort som
gir deg 50% rabatt på den 5. timen.

Halvårs kort

Få 10 x 1 time for bare kr. 7000,-
Du spare mye og gjelder i en lang periode.
Innen 7 mnd. (Kortet er ikke personlig)

Honnørpris

Vis honnørkort, og du får 10% rabatt.